tajnews
22 مرداد 1401 - 08:50

قم وارد منطقه نارنجی کرونایی شد

طبق رنگ بندی جدید کرونا،استان قم از منطقه قرمز کرونایی وارد منطقه نارنجی شد. به نقل از  دانشگاه علوم پزشکی قم، با کاهش شهرهای قرمز در کشور، رنگ کرونایی قم نیز نارنجی شد. بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۳۰ به ۷۸ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۲۹ به ۱۸۴ شهر رسید. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۵۴ به ۱۷۴ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۵ به ۱۲ شهر کاهش یافت. در حال حاضر، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز ۷۸ شهر، نارنجی ۱۸۴، زرد ۱۷۴ و آبی ۱۲ شهر است. قم از هفدهم تیرماه در فهرست مناطق زرد، از ۳۱ تیر در فهرست مناطق نارنجی و از روز جمعه ۱۵ مردادماه جاری در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته بود. باشگاه خبرنگاران جوانقمقم
شناسه خبر: 574486