tajnews
31 شهریور 1401 - 22:15

سرپرست جدید هیات قایقرانی ارومیه منصوب شد

محسن شادی به عنوان سرپرست هیات قایقرانی آذربایجان غربی منصوب شد.

با حضور علیمردان رئیس ورزش و جوانان ارومیه و محسن شادی سرپرست هیات قایقرانی آذربایجان غربی، شهرام احمدی به عنوان سرپرست جدید هیات قایقرانی ارومیه منصوب و معارفه شد.

گفتنی است که شهرام احمدی در سال های گذشته نیز ریاست این هیات را عهده دار بود.

باشگاه خبرنگاران جوانآذربایجان غربیارومیه

شناسه خبر: 752217