tajnews
02 آبان 1401 - 14:15

دیروز در دانشگاه شریف چه خبر بود؟

دیروز دانشگاه شریف شاهد تنش میان برخی دانشجویان بود. در این دانشگاه چه گذشت؟ این روایتی مستقیم و دست اول از حاضرین در این ماجراست. گروه سیاست، خبرگزاری مهر: روز گذشته اتفاقات ناگوار و عجیبی از سوی برخی از دانشجویان دانشگاه شریف رخ داد که برای کسب اطلاع دقیق از هر آنچه اتفاق افتاده است، با یکی از دانشجویان این دانشگاه گفتگو کردیم. روایت این دانشجو از وقایع روز گذشته دانشگاه شریف به شرح زیر است: گروه سیاست، خبرگزاری مهر:گروه سیاست، خبرگزاری مهرخبرگزاری مهرروز یکشنبه تجمعی از سوی گروه‌های مذهبی، بسیج و هیئت دانشگاه شریف برگزار شد. در واقع بچه‌های مذهبی دانشگاه مجوز گرفته بودند که روز یکشنبه جلوی دانشکده کامپیوتر تجمع کنند. ساعت ۱۱ صبح این تجمع آغاز شد و حدود ۲۰۰ نفر از افراد مذهبی دانشگاه در این تجمع حضور داشتند. این افراد شعارهای خودشان را می‌دادند و یکی از مطالبات جدی آنان هم این بود که با توجه به اینکه هیئت رئیسه دانشگاه شریف نتوانسته بود روز شنبه فضای دانشگاه را مدیریت کند، خواستار استعفای اعضای هیئت رئیسه و برخورد با آنان به ویژه رئیس دانشگاه بودند. یک از خط‌های مهم محتوایی دانشجویان مذهبی در تجمع روز گذشته دانشگاه شریف این مسئله بود و نسبت به این مسئله معترض بودند که چرا روز شنبه سلف دانشگاه به سادگی مختلط شده بود. علاوه بر این، فراخوان دیگری از سوی طرف مقابل آمده بود مبنی بر اینکه ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه تجمعی روبروی سلف با هدف مختلط کردن سلف دانشگاه برگزار شود. از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از دانشجویان روبروی سلف دانشگاه تجمع و تلاش کردند که به صورت مختلط به داخل سلف بروند. حراست دانشگاه جلوی این افراد را گرفت و این اتفاق تا ساعت ۱۲ ادامه داشت تا اینکه ساعت ۱۲ بچه‌های مذهبی دانشگاه در ضلع جنوبی سلف موکت پهن کردند و نماز جماعت خواندند. این افراد بدون ایجاد هر گونه درگیری و ایجاد حساسیت به نماز خواندن خود پرداختند. این افراد پس از آنکه نماز جماعت را به جا آوردند، در محل دانشگاه به صورت گروهی حرکت کردند و شعارهای مربوط به خودشان را دادند. از سوی دیگر، جمعیت روبروی سلف هم که به دنبال مختلط کردن سلف بودند، رو به افزایش بود و حدود ساعت ۱۳ بود که این افراد به حدود ۶۰۰ نفر رسیدند. گروه مذهبی هم در آن مقطع به حدود ۳۰۰ نفر رسیدند. دو طرف در سلف یعنی درب غربی و جنوبی باز بود که افرادی که خواستار مختلط کردن سلف بودند، درب ضلع غربی تجمع کردند و گروه مذهبی هم در ضلع جنوبی سلف دانشگاه تجمع کردند. بر این اساس، باید گفت که این دو گروه با یکدیگر رو در رو نبودند و روبروی دو درب مختلف سلف دانشگاه تجمع کرده بودند. درِ غربی سلف پرکاربردتر از سایر درب‌های سلف دانشگاه است و معمولاً درب جنوبی سلف دانشگاه نه در ایام عادی و نه روز گذشته زیاد شلوغ نبود. یکی از امکان‌هایی هم که دانشگاه فراهم کرده بود، این بود که برادران از ضلع جنوبی سلف دانشگاه که گروه‌های مذهبی ایستاده بودند، می‌توانستند غذا بگیرند و مکانیزم غذا دادن به دانشجویان مختل نشده بود و خواهران داخل سلف خودشان و برادران هم داخل سلف خود می‌توانستند غذا دریافت کنند. غذای بیرون بر هم به افراد داده می‌شد. حدود ساعت ۱۳ بود که دانشجویانی که به دنبال مختلط کردن سلف دانشگاه بودند، فشار بیشتری به حراست دانشگاه آوردند و شیشه‌های سلف را هم شکستند. این افراد با فشار توانستند وارد سلف شوند. تعدادی از دانشجویان از قبل داخل سلف حضور داشتند که اغلب آنان از گروه‌های مذهبی دانشگاه بودند که از طرف دانشگاه از این افراد کمک خواسته شد و این افراد سعی کردند که به حراست دانشگاه کمک کنند تا کسی وارد دانشگاه نشود. بچه‌های مذهبی دانشگاه هم در ضلع جنوبی سلف مستقر بودند و شعار خاصی هم نمی‌دادند. تعدادی از این افراد وارد سلف شدند و سعی کردند از مختلط شدن سلف دانشگاه جلوگیری کنند. گروه مقابل هم به فشارهای خود ادامه دادند، شیشه‌های دیگری را هم شکستند تا جایی که کل شیشه‌های سلف را شکستند و سپس شیشه‌های پنجره‌ها را شکستند. در ادامه، افرادی که داخل سلف بودند، با گذاشتن چند میز پشت درِ سلف سعی کردند که از ورود بقیه افراد به آن فضا جلوگیری کنند. در آن مقطعی که آن افراد شیشه‌ها را می‌شکستند، با گروه‌های مذهبی دانشگاه زد و خورد داشتند و باعث شدند بینی یکی از بچه‌های مذهبی شکسته شود و بخیه بخورد. آن طرف مدام حمله‌ور می‌شدند اما گروه‌های مذهبی دانشگاه فقط از خودشان دفاع کردند و حالت دفاعی داشتند. همچنین در این اتفاقات دست یکی دیگر از افراد هم شکست و فرد دیگری هم آسیب دید و یک زخم به چشم وی زده شد و اگر کمی آن طرف تر این اتفاق رخ می‌داد، ممکن بود که آن دانشجو کور شود. حدود ساعت ۱۴ زمان ارائه غذا به دانشجویان به اتمام رسید و افرادی که به دنبال مختلط کردن سلف بودند، باز هم آرام نگرفتند و با نیروی زیادی سعی کردند که حمله کنند و وارد سلف شوند. در ادامه برخی از اساتید هم به ماجرا ورود کردند و سعی کردند که فضا را کمی آرام کنند. رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی، معاون فرهنگی، سایر اعضای هیئت رئیسه و حراست دانشگاه سعی کردند فضا را آرام کنند. در نهایت دو طرف به توافق رسیدند که عقب‌نشینی کنند اما فقط گروه مذهبی دانشگاه به حرف خود پایبند بودند و از قسمتی که حضور داشتند و تجمع کرده بودند، خارج شدند. در مقابل، گروهی که به دنبال مختلط کردن سلف بودند، عقب‌نشینی نکردند و باز هم به سلف وارد شدند و در آنجا یعنی دقیقاً در نقطه‌ای که خون برخی از دانشجویان مذهبی ریخته شده بود، شروع به رقاصی و شعار دادن کردن که فیلم این وقایع موجود است و حتی در برخی از رسانه‌های معاند کار شد. در ادامه بچه‌های مذهبی دانشگاه هم جلوی دانشکده کامپیوتر تجمع کرده و شعار دادند و بدون هیچ گونه درگیری به ادامه کار خود و سر دادن شعارهای انقلابی پرداختند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 799545