tajnews
12 مرداد 1401 - 09:17

بیشترین آمار بیکاری مربوط به بانوان فارغ التحصیل است

فلاحتی گفت: در حوزه برادران با کمترین آمار بیکاری مواجهیم، در حالی که آمار بیکاری بانوان فارغ التحصیل استان یزد ۳۰ در صد است. محمدرضا فلاحتی گفت: تا کنون طرح کارورزی پس از فارغ التحصیلی دانشجویان و پس از پایان خدمت سربازی برای فرد قابل اجرا بود، ولی در حال حاضر طرح کارورزی به سنین بعد از ۱۵ سال کاهش یافته است. او طرح دانشکده مهارت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد را برای تربیت نیروی متخصص در کاهش آمار بیکاری و تأمین نیروی ماهر بخش صنعت مؤثر دانست. دانشگاه آزاد اسلامیاو می گوید: در استان یزد از سوی اداره کار مجوز‌های ایجاد مراکز مشاوره و کارآفرینی داده شده است که می‌توانند در کنار دانشکده مهارت و کارافرینی دانشگاه آزاد موفق‌تر عمل نمایند. کارآفرینیاین موضوع را فلاحتی در نشست هم اندیشی دانشگاه آزاد یزد مطرح کرد. طرح مشترک اصناف و دانشکده کارآفرینی نیازمند رفع ایرادات است علیرضا حسنی رییس اتاق اصناف یزد در این نشست با قدردانی از دلسوزی رئیس دانشگاه آزاد یزد و مجموعه این دانشگاه در ایجاد دانشکده مهارت و کارآفرینی برای نخستین در استان قدردانی کرد. اتاق اصنافبه گفته او،  ما این طرح را چند سال پیش دنبال می‌کردیم که با ایراداتی همراه بود و با توجه به تجربیات گذشته و رفع این ایرادات در اجرای این طرح همکاری می‌کنیم. حسنی رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد گفت: در اجرای طرح مهارتی دانشکده مهارت و کار آفرینی دانشگاه آزاد، باید با امضای دانشگاه آزاد، دانشکده مهارت و کارآفرینی، تأمین اجتماعی و اداره کار، رفاه و تأمین اجتماعی همراه باشد. او می گوید: همه دستگا‌های متولی این موضوع می‌بایست به گونه‌ای برنامه ریزی و امضا نمایند که با تغیییر مدیریت‌ها در هر یک از این دستگاهها، طرح ملغی نشود و ادامه یابد. باشگاه خبرنگاران جوانیزدیزد
شناسه خبر: 523944