tajnews
17 شهریور 1401 - 14:35

اجرای طرح‌های مختلف دفتر مشاوره و سلامت در سطح دانشگاه‌ها

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از اجرای طرح‌های مختلف از قبیل پات، تام، تاد، سرآغاز و ... در سطح دانشگاه‌ها خبر داد. ابراهیم نعیمی مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: در کارگروه تخصصی مشاوره و بهداشت با معاونین دانشجویی دانشگاه‌ها داشتیم، آسیب‌های روانی و اجتماعی دانشجویان را در قالب معیار‌های مهمی که بر روی سبک زندگی، تعامل، ارتباطات و تحصیل تاثیر گذار است مطرح شد و متناسب با توصیفی که از وضع دانشجویان داشتیم، طرح و برنامه‌هایی که دفتر مشاوره و سلامت برای حل و فصل این مسائل دارد، بیان شد. وی افزود: یکی از این برنامه‌ها طرح ملی پات یا همان پیشگیری از افت تحصیلی است که بر اساس این طرح طی ۴ ترم می‌توانیم تعداد دانشجویانی که دارای افت تحصیلی هستند را به کمتر از نصف کاهش دهیم. مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم عنوان کرد: در تابستان کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه‌ها را دعوت کردیم و برایشان دوره‌های آموزشی گذاشتیم تا این همکاران از اول مهر ماه فرایند عملکردیشان را به گونه‌ای شروع می‌کنند که بعد از ۴ ترم به هدف مورد نظر طرح پاد برسیم. نعیمی تصریح کرد: یکی دیگر از کار‌های بزرگ و مهم اصلاح آیین نامه تاسیس مراکز مشاوره است که این کار اتفاق افتاده و در اختیار وزیر محترم علوم قرار داده‌ایم و یک تیم ۶ نفره مامور شده تا این آیین نامه را مورد بازبینی قرار بدهند و طبق آن اصالت بر پیشگیری است و مراکز مشاوره از انفعال خارج می‌شوند. وی با اشاره به سایر طرح‌ها و برنامه‌های دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: طرح تاد یعنی تجارب ارزشمند دانشجویان، تام یعنی تجارب ارزشمند مشاوران، مدیران و مددکاران است که از جمله دیگر طرح‌های وزارت علوم می‌باشد و براساس طرح تاد، از تجربیات دانشجویان بهترین ساز و کار مطلوب را در اختیار سایر دانشجویان قرار دهد، استفاده خواهد شد. مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان بیان کرد: برای آغاز سال تحصیلی طرح سرآغاز در نظر گرفته شده است که مطابق این طرح مددکاران و مشاوران مراکز در خوابگاه‌ها حاضر شده و با دانشجویان به ویژه ترم اولی‌ها هم کلام شده و با دانشجویان آشنایی ایجاد کرده و سنجشی در خصوص مشکلات احتمالی و احصای آن‌ها و در صورت نیاز دعوت به مرکز مشاوره برای کمک به حل مسائل انجام خواهد شد. باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیدانشگاه و كنكور
شناسه خبر: 723385