tajnews

آخرین اخبار در مورد یونسکو

پرونده دیوار تاریخی گرگان برای ثبت جهانی مشکلی ندارد

گرگان- مدیر پایگاه میراث فرهنگی دیوار تاریخی گرگان گفت: پرونده ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان ایراد خاصی نداشته و توسط دبیرخانه یونسکو تأیید اولیه شده است. حمید عمرانی رکاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده دیوار تاریخی گرگان برای ثبت در یونسکو، اظهارکرد: روند تکمیل پرونده دیوار تاریخی گرگان در استان انجام شده و بستگی به نظر کشور دارد که طبق اولویت پرونده کدام یک از آثار تاریخی ر ...

فرار مغزها ظلم به کشور و جوانان مستعد است

زنجان - ایرنا - رئیس هیات مدیره انجمن شیمی ایران با تاکید بر اینکه باید فضایی فراهم کرد تا از فراری دادن مغزها جلوگیری شود گفت: نبود زمینه رشد و بالندگی و استفاده از توانمندی‌های جوانان نخبه و مستعد موجب مهاجرت و خروج اجباری آنان از کشور می شود و این ظلم به کشور و خودِ جوانان است. مجتبی شمسی‌پور روز سه شنبه در بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه ایران که در دانشگاه زنجان برگزار شد، افزود: با تاکید بر ...